Biotalouteen Cleantech

Informaatioteknologian vallankumous

Informaatioteknologia (tietotekniikka, IT) viittaa tietokoneiden ja digitaalisen tietoliikenteen avulla tapahtuvaan tietojen muokkaamiseen, tallennukseen ja hakemiseen. Tiedonkäsittely on ihmisen tärkeimpiä kognitiivisia kykyjä, jota ilman eläisimme edelleen kivikaudella. Tämä kyky on mahdollistanut modernin yhteiskunnan kehittymisen. Ihmiskunnan kehityksen alkuvaiheissa tietoa käsiteltiin ja siirrettiin pelkästään suullisesti ja kirjallisina taltioina. Nykyään tietojenkäsittely on ulkoistettu erilaisille tietokoneille sekä muille laitteille ja niiden laskentatehoa hyödynnetään yhteiskunnan jokaisella osa-alueella. Elämme informaatioteknologian vallankumousta, joka on täysin ainutlaatuinen ihmiskunnan pitkässä historiassa.

Nykyään on lähes mahdotonta kuvitella yhteiskuntaa ilman informaatioteknologiaa ja sen tarjoamia sovelluksia. Informaatioteknologiaa hyödynnetään yhteiskunnan kaikissa ydintoiminnoissa, kuten virastoissa, oppilaitoksissa, tuotantolaitoksissa ja sairaaloissa. Samalla tietoyhteiskunnassa elävien ihmisten arki on kyllästetty erilaisilla tietotekniikkaa hyödyntävillä laitteilla, jotka vievät yhä suuremman osan elämästämme. Vain harva ihminen poistuu enää asunnostaan ilman älypuhelinta, joka pitää meidät jatkuvasti yhteydessä koko maailman kattavaan tietoverkkoon. Samaan aikaan IT-ala on yksi maailman nopeimmin kasvavia teollisuudenaloja ja maailman suurimmat IT-yritykset takovat satojen biljoonien dollareiden liikevoittoa.

Informaatioteknologian historia

Informaatioteknologian juuret ovat puhekielen ja numeroiden kehittymisessä, mutta automaattinen tietojenkäsittely alkoi vasta reikäkorteista. Reikäkorttikoneiden aikakausi ajoittuu 1890-luvulle, jolloin IBM:n edeltäjän Tabulating Machine Companyn perustanut Herman Hollerith kehitti reikäkorttikoneen Yhdysvaltain väestönlaskentaa varten. Seuraava askel kohti tietoyhteiskuntaa tapahtui vuonna 1936, kun Alan Turing esitteli Turingin koneen, joka oli matemaattisen logiikan tarpeisiin kehitelty laskennan malli. Ensimmäinen täysin elektroninen tietokone ENIAC valmistui vuonna 1945. Se painoi 30 tonnia, tarvitsi 167 neliömetriä tilaa ja pystyi suorittamaan mullistavat 385 kertolaskua sekunnissa.

Pientietokoneet tulivat markkinoilla vasta 1970-luvulla. Silloin tietokoneet siirtyivät jättimäisistä konesaleista toimistojen, laboratorioiden, sähköverkon valvomoiden ja yliopistojen palvelukseen. 1980-luvulla tietokoneet tulivat myös kotitalouksien saataville ja niitä alettiin hyödyntää pelaamisessa, tekstinkäsittelyssä ja taulukkolaskennassa. Tietokoneet siirtyivät massatuotantoon, niiden hinnat laskivat ja ne eivät olleet enää insinöörien yksinoikeus. Samaan aikaan myös lähiverkot tulivat kotitalouksien saataville, mikä mahdollisti laitteiden ja tiedostojen jakamisen tietokoneiden välillä. Myöhemmin syntyi globaali tietoverkkojen tietoverkko Internet, joka yhdisti miljardeja laitteita toisiinsa ympäri maailman.

IT-ala jatkaa kasvuaan

Informaatioteknologiaan keskittyvää teollisuutta pidetään yhtenä maailman nopeimmin kasvavana alana, joka on jo noussut haastamaan perinteistä teollisuudenaloja. IT-alalla toimiviksi yrityksiksi lasketaan yleensä kaikki tietokoneiden ja digitaalisen tietoliikenteen avulla tapahtuvaan tietojen muokkaamiseen, hakuun ja siirtämiseen keskittyneitä yrityksiä. Suurimpien alalla toimivien yritysten vuotuinen liikevoitto on jopa satojen biljoonien dollareiden kokoluokkaa. Myös Suomessa IT-ala on keskeinen osa kansantaloutta. Suomen korkea koulutustaso, suhteellisen halpa teknologia ja laadukas infrastruktuuri ovat tarjonneet erinomaiset edellytykset alan vauhdikkaalle kasvulle.

Jokainen kuluttaja tuntee maailman suurimmat IT-yritykset ja niiden tuotteet. Tällä hetkellä maailman eniten voittoa takova alan yritys on Apple, jonka liikevaihto oli vuonna 2017 käsittämättömät 230 biljoonaa dollaria. Se on kehittänyt lukuisia informaatioteknologiaa mullistavia laitteita, kuten Macintoshin ja iPhonen. Applen jälkeen suurin alan yritys on Samsung, jonka tabletteja, matkapuhelimia ja älylaitteita käytetään ympäri maailman. Suomen suurimmat IT-alan yritykset vuonna 2017 olivat Nokia, Supercell ja Microsoft Mobile, jonka matkapuhelinliiketoiminta oli aikaisemmin Nokian omistuksessa.

Muuttuva työelämä

Informaatioteknologian kasvu mullistaa väistämättä myös yhtä yhteiskunnan tärkeintä osa-aluetta: työelämää. Monet päättäjät ovat juhlineet IT-alan valtiolle tuomaa talouskasvua, mutta sen vaikutuksista työelämään on alettu puhua kunnolla vasta viime vuosina. Digitalisaation asiantuntijat ovat kuitenkin jo vuosikymmenen ajan ennustaneet automaation ja robottien korvaavan suuren osan rutiininomaisista työtehtävistä. Parhaimmillaan tämä voi lisätä hyvinvointia vapauttamalla ihmiskunnan suorittavan työn kahleista. Pahimmillaan se johtaa massatyöttömyyteen ja köyhyyteen, kun robotit tekevät työt ihmistä halvemmalla, nopeammin ja tarkemmin.

Tällä hetkellä näyttää selvältä, että ammatteja ja työtehtäviä katoaa ja ne muuttuvat informaatioteknologian seurauksena. Muutos on jo nyt nähtävissä, kun sosiaalisen median, sähköisten työtilojen ja pikaviestimien käyttö työelämässä on lisääntynyt. Etätyöstä on myös tullut mahdollinen vaihtoehto yhä usealla informaatioteknologiaa hyödyntävällä toimialalla. Samalla työelämän ulkopuolelle on joutunut kasvava joukko työntekijöitä, jotka eivät vielä hallitse digimaailman työvälineitä. Robotisaation osalta villeimmät tulevaisuudenvisiot eivät ole vielä toteutuneet, kun manuaalisen työn määrä ei ole dramaattisesti tippunut.

Tekoäly

Informaatioteknologian kehitys on ollut huimaavaa. Vielä 1950-luvulla tietokoneet vaativat kokonaisen konesalin verran tilaa, kun taas 2000-luvulla käytännössä jokaiselta suomalaiselta löytyy oma tietokone taskusta. Useat tutkijat ovat ennustaneet, että tietokone tulee saavuttamaan ihmistasoisen tekoälyn jo lähivuosikymmeninä. Kuuluisa tulevaisuudentutkija Raymond Kurzweil on visioinut, että koneet pystyvät 2030-luvulla jopa rakastumaan ja ilmaisemaan sitä ihmisen tavoin. Kurzweilin mukaan myös ihmiset tulevat osaksi tekoälyä ja voivat tulevaisuudessa ladata erilaisia tietoja ja taitoja Internetistä suoraan ihmisaivoihin ilman oppimisen tuskaa.

Lopuksi

Informaatioteknologia on eteenpäin ajava voima, joka on muokannut yhteiskuntaamme jo viime vuosisadan alusta lähtien. Sen voittokulku alkoi reikäkorteista, joiden pohjalta myöhemmin kehitettiin ensimmäiset pientietokoneet. Nykyään maailman suurimmat yritykset toimivat informaatioteknologian parissa ja tekevät biljoonien dollareiden liikevoittoa vuosittain. Tulevaisuudessa informaatioteknologian rooli tulee todennäköisesti kasvamaan entisestään, kun robotisaatio ja tekoäly sulautuvat yhteen muun yhteiskunnan kanssa. Suomen huippukunnossa oleva infra, korkea koulutus ja IT-yrityksille suotuisa liiketoimintaympäristö voivat nostaa myös Suomen tämän kehityksen kärkijoukkoihin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *