Cleantech

Cleantech

Maailmalla on huutava pula luonnonvaroja ja ympäristöä säästävistä tuotteista ja ratkaisuista. On selvää, että maailma hukkuu roskaan ja luonnonvarojen puutteeseen, ellei asialle tehdä jotain ja pian.

Tällä sivulla kerromme sinulle Cleantechistä, joka on yleisnimitys puhtaalle teknologialle. Cleantechillä tarkoitetaan erilaisia tuotteita, palveluita ja teknologioita, joiden tarkoituksena on nimenomaan edistää luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä ja toisaalta vähentää ympäristön kuormittavuutta. Esimerkkejä tällaisista asioista ovat esimerkiksi sähköautot, valojen ja valaistuksen kehittäminen uuteen muotoon, informaatioteknologia, erilaiset liikenneratkaisut sekä tietysti kierrätys ja ylipäänsä uusiutuvien energialähteiden kehitys. Löydät sivuilta tietoa ekotaloudesta, hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamisesta ja ilmastonmuutosta vastaan taistelemisesta.

Tämä sivusto on maailmanpelastajia ja uudesta teknologiasta kiinnostuneita varten. Oletko valmis hyppäämään mukaan?

Ekotalous

Tämä sivusto on perustettu sitä varten, että sinä oppisit kaiken tarpeellisen cleantechistä sekä ympäristön kannalta kestävämmistä valinnoista. Isossa mittakaavassa tämä tarkoittaa muun muassa tietoa biotaloudesta eli siitä, minkälaisilla toimenpiteillä yhteiskunta muuttuu kulutusyhteiskunnasta kestävämmäksi ja parempia ratkaisuja tarjoavaksi. Kerromme myös, mitä tarkoittaa energiatehokkuus ja miten hiilineutraali yhteiskunta rakennetaan. Yksittäisiä sivuston teemoja ovat esimerkiksi biokaasu ja sen hyödyntäminen.

Kaikkein isoin teema on kuitenkin ilmastonmuutoksen torjuminen. Suurien aiheiden lisäksi olemme myös vahvasti kiinni juuri sinun arjessasi. Sivustoltamme löydät vinkkejä siihen, miten teet ympäristön kannata fiksuja valintoja esimerkiksi kulutuksen ja ruokajätteiden suhteen. Cleantech-yritykset ovat myös erittäin mielenkiintoisia ja tarjoavat paljon kiinnostavaa luettavaa muun muassa ympäristöystävällisistä innovaatioista. Sähköautot ja uudenlaiset valaistusratkaisut ovat vain jäävuoren huippu näissä mielettömän kiinnostavissa keksinnöissä!

On selvä asia, että sellaiset asiat kuten ilmastonmuutos, ruuan riittävyys, ylikulutus ja vaikkapa biodiversiteetin eli biologisen luonnon monimuotoisuuden tuhoutuminen ovat jo tämän hetken ympäristöhaasteita. Maapallon ihmisten määrä lisääntyy ja kulutus kasvaa jatkuvasti. Maailman on siis muututtava. Yksi ratkaisu voi olla ekotalous, eli maailma tarvitsee tuotteita ja innovaatioita, jotka ovat keskittyneet kestävien ratkaisujen toteuttamiseen.

Ekotalous on kaiken kaikkiaan nouseva trendi maailmassa, ja vanhanaikaisten ja energiaa tuhlaavien resurssien sijaan tulevaisuudessa suunta pitäisi olla ennen muuta ideoissa ja ajatuksissa, jotka vievät maapalloa vihreämpään suuntaan. Eräitä ekotalouden mahdollistajia ovat muun muassa uudenlainen lainsäädäntö sekä Suomessa että EU-tasolla, uudenlaisen leasingtalouden kehittäminen ja ympäristötehokkaammat julkiset hankinnat. Me seuraamme ekotalouden kehittymistä tiiviisti tällä sivulla, ja kun liityt mukaan, pysyt varmasti kärryillä ekotalouden uusimmista tuulista.

Energiatehokkuuden lisääminen

Yksi keskeisiä asioita maapallon vireyttämisessä on energiatehokkuuden lisääminen. Esimerkiksi uusien rakennusten suunnittelussa energiatehokkuus on aivan keskeinen asia. Uudisrakentamista ohjataan jo nyt kohti nollaenergiatasoa, ja vanhojen rakennusten korjausrakentamiseen liittyvät myös aivan omanlaiset energiamääräykset. Nämä ovatkin tärkeitä asioita, sillä pääosa rakennetun, kaupunkimaisen ympäristön päästöistä syntyy nimenomaan kiinteistöjen käytöstä. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi yhdyskuntarakenne, erilaiset liikenneratkaisut sekä tietysti käytetyt energian lähteet.

Yksi Suomen cleantech-teollisuuden vahvoja osaamisalueita onkin juuri energia- ja materiaalitehokkuus. Kaikkiaan Suomen noin 2000:sta cleantech-alaan kuuluvasta yrityksestä energia- ja materiaalitehokkuuden lisäksi vahvaa osaamista löytyy muun muassa erilaisissa puhtaissa teollisissa prosesseissa, vesien puhdistuksessa sekä uusiutuvassa energiassa. Cleantech ei ole käsitteenä kovinkaan vanha, mutta moni perinteinen yritys on muuntunut viimeisten vuosien aikana cleantech-yritykseksi. Esimerkiksi konepajojen prosesseja kehittämällä onkin voinut syntyä uusi cleantech-alan firma.

Cleantech Suomessa

Suomella on aina ollut vahva asia cleantech-alalla jo ennen tämän muodikkaan termin keksimistä. Maassamme on kesällä pääosin lämmin ja talvella hyvinkin kylmää, joten energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen on ollut Suomessa pakollinen asia jo pitkän aikaa. Suomalaista cleantech-osaamista löytyy muun muassa kaupunkirakentamisesta, luontomatkailusta, jätehuollosta, kierrätyksestä, energiatehokkaista prosesseista, vesiosaamisesta, biotaloudesta sekä uusiutuvasta energiasta.

Suomessa on myös ryhdytty kootusti edistämään cleantech-alan kehitystä, ja maahamme onkin perustettu Cleantech Finland -verkosto, joka toimii Elinkeinoelämän keskusliiton alaisuudessa. Verkostossa on mukana sekä vakiintuneita että varhaisen vaiheen yrityksiä. Verkoston tavoitteena on viedä suomalaista alan osaamista maailmalle ja esitellä muun muassa suomalaisia yrityksiä kansainväliselle medialle. Verkoston ohjelmaan kuuluu myös erilaiset vierailut sekä Suomessa että ulkomailla. Eräiden arvioiden mukaan Suomessa on noin 2 000 cleantech-alan yritystä.

Yhteenveto

Vaikka Yhdysvaltojen nykyinen presidentti onkin tunnetusti ilmastonmuutosskeptikko, on selvää, että tulevaisuuden maailmassa vihreät arvot nousevat huomion keskipisteeseen. Jos maailmassa ei tehdä muutoksia, hukumme roskaan ja tuhoamme samalla oman planeettamme. Eräs ratkaisu tähän on cleantech-alan yritykset, jotka omalta osaltaan ovat rakentamassa parempaa maailmaa. Tällä sivulla pääset seuraamaan alan uutisia, opit lisää ekotaloudesta, energiatehokkuudesta sekä hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamisesta. Kerromme myös informaatioteknologiaan, biokaasuun ja ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvistä asioista.

Yleisemmän tason lisäksi opit tekemään ympäristön kannalta kestäviä valintoja, eliminoimaan ruokajätettä ja tutustut myös ympäristöystävällisiin ja kiinnostaviin innovaatioihin. Tältä sivulta löydät kaiken tarpeellisen tiedon cleantech-alaan liittyen, joten nouse mukaan kyytiimme ja pystyt takuuvarmasti perillä siitä, minkälaisilla toimenpiteillä maailma pelastuu. Tulevaisuuden maailmassa cleantechillä ja yritysten fiksuilla valinnoilla on ratkaisevan tärkeä merkitys.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *