Ympäristöystävälliset innovaatiot

Ympäristökysymykset ovat nousseet jalustalle ilmastonmuutoksen myötä. Kestävä kehitys ja ympäristöystävällisyys ovat muodostuneet keskeisiksi osaksi vastuullisen yrityksen imagoa. Merkittävässä osassa kestävän kehityksen periaatteiden ja ympäristöystävällisyyden noudattamisessa ovat ympäristöystävälliset innovaatiot. Näitä innovaatioita löytyy monelta alalta, aina metsäteollisuudesta älykkääseen sähkölaitokseen. Tässä artikkelissa käsitellään erilaisia ympäristöystävällisiä innovaatioita eri aloilta. Suomen luontoliitto on todennut, että nyt on suuri kysyntä ympäristöystävällisille […]

Ruokahävikin minimointi on ympäristöteko

Kun heittää ruokaa pois, kaikki sen valmistukseen käytetty aika ja energia menee hukkaan. Otetaan esimerkiksi banaanit. Nappaat kaupasta herkullisen näköisen banaanitertun ja suunnittelet tekeväsi siitä hedelmärahkaa kotiin päästyäsi. Olet kuitenkin niin väsynyt, että kokkaamisen sijaan menet suoraan nukkumaan, ja seuraavat kaksi päivää kuluvat intensiivisesti töissä aamusta iltaan. Banaaniterttu ehtii tummua ja päätät heittää sen pois. […]

Jokapäiväiset ympäristöystävälliset valinnat

Tänään keskustelemme arkipäivän ympäristöystävällisistä valinnoista. Yksittäisen kuluttajan valinnoilla on vaikutusta ympäristön tilaan. Ostopäätöksillä kuluttajat voivat vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin ja ihmis- sekä eläinkunnan tulevaisuuteen. Viime vuosina kiinnostus eettistä kuluttamista kohtaan on lisääntynyt entistä enemmän ja ihmiset haluavat tietoa ympäristöystävällisestä kuluttamisesta. Jopa monet suuret yritykset, joille aiemmin ympäristöystävällisyys on ollut vierasta, ovat ottaneet tämän mukaan markkinoinnissa. Ympäristöystävällisessä […]

Kuinka taistella ilmastonmuutosta vastaan?

Säätilojen rajut muutokset ovat saattaneet saada maallikonkin huolestumaan – liittyykö tämä nyt ilmastonmuutoksen ja maapallon keskilämpötilan nousuun? Kun Suomessa paistatellaan ennätyshelteissä ja Afrikan sateet ovat tulleet entistä vaikeammin ennustettaviksi, tulee mieleen, että tämä ei vaikuta aivan tavanomaiselta. Pahimmissa kauhukuvissa jäätiköt sulavat olemattomiin, suurin osa maapallon pinta-alasta muuttuu asuinkelvottomaksi ja ilmastopakolaisten määrä räjähtää käsiin. Nyt on […]

Metaani polttoaineena

Kesän 2018 jälkeen ei liene kenellekään epäselvää, että ilmasto on lämpenemässä. Saman vuoden heinäkuu oli mittaushistorian lämpimin. Vaikka kyseessä ei todennäköisesti olekaan puhtaasti ihmisen aikaansaannos, antaa se kuitenkin esimerkin siitä, mitä tulevaisuudessa voi olla odotettavissa: ääri-ilmiöitä molempiin suuntiin. Fossiiliset polttoaineet, kuten öljy ja hiili ovat pahimpien saastuttajien joukossa. Niiden päästöt ovat 90 % suuremmat kuin […]

Informaatioteknologian vallankumous

Informaatioteknologia (tietotekniikka, IT) viittaa tietokoneiden ja digitaalisen tietoliikenteen avulla tapahtuvaan tietojen muokkaamiseen, tallennukseen ja hakemiseen. Tiedonkäsittely on ihmisen tärkeimpiä kognitiivisia kykyjä, jota ilman eläisimme edelleen kivikaudella. Tämä kyky on mahdollistanut modernin yhteiskunnan kehittymisen. Ihmiskunnan kehityksen alkuvaiheissa tietoa käsiteltiin ja siirrettiin pelkästään suullisesti ja kirjallisina taltioina. Nykyään tietojenkäsittely on ulkoistettu erilaisille tietokoneille sekä muille laitteille ja […]

Miten saavutamme hiilineutraaliuden yhteiskunnassamme?

Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen hupeneminen ovat ihmiskunnan suurimpia haasteita tällä hetkellä. Ilmastonmuutoksen haitat liittyvät sen aiheuttamiin muutoksiin luonnon oloissa: jäätiköiden sulamiseen, merenpinnan nousuun, sademäärien muutoksiin ja äärimmäisten sääilmiöiden lisääntymiseen. Näiden muutosten seurauksena yhteiskunnan vesi- ja ruokaturva vaarantuvat, maanviljelys vaikeutuu, koteja tuhoutuu luonnonkatastrofeissa ja nouseva merivesi peittää kokonaisia saarivaltioita alleen. Ilmastonmuutoksen tuhojen taloudellinen kokonaishinta tulee myös olemaan […]

Energiatehokkuuden parantaminen

Energiatehokkuudella tarkoitetaan nimensä mukaisesti energian tehokasta käyttöä. Samalla käsite kattaa myös haitallisten kasvihuonepäästöjen vähentämisen. Energiatehokkuus sisältää myös kustannustehokkuuden, eli tavoitteeseen on tarkoitus päästä mahdollisimman pienin kustannuksin, maksimoiden kuitenkin saatava hyöty. Energiatehokkuus kattaa tänä päivänä lähes kaikki energiaa käyttävät laitteet, minkä lisäksi energiatehokkuudesta puhuttaessa yksi keskeisimmistä osa-alueista on asuminen sekä siihen liittyvä energian kulutus. Energiatehokkuuden mittaamisella […]

Johdanto biotalouteen

Biotalous tulee terminä usein vastaan, mutta kaikille ei ole selvää, mitä sillä tarkoitetaan. Lyhyesti määriteltynä biotalous tarkoittaa kaikkea uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntävää, eli tuottavaa, käyttävää, jalostavaa ja markkinoivaa tuotantoa. Se tarkoittaa myös uusiutuvista luonnonvaroista tehtyjen tuotteiden kuluttamista. Termi ymmärretään Euroopassa ja Yhdysvalloissa eri tavoin: Euroopassa biotaloudella viitataan usein biopolttoaineisiin perustuvaan talouteen, kun taas USA:ssa käsite on […]

Cleantech

Maailmalla on huutava pula luonnonvaroja ja ympäristöä säästävistä tuotteista ja ratkaisuista. On selvää, että maailma hukkuu roskaan ja luonnonvarojen puutteeseen, ellei asialle tehdä jotain ja pian. Tällä sivulla kerromme sinulle Cleantechistä, joka on yleisnimitys puhtaalle teknologialle. Cleantechillä tarkoitetaan erilaisia tuotteita, palveluita ja teknologioita, joiden tarkoituksena on nimenomaan edistää luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä ja toisaalta […]